Menu
Prihlásenie
 • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené. Prijaté objednávky budú vybavené v nasledujúci pracovný deň podľa aktuálnych cien.
 • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené. Prijaté objednávky budú vybavené v nasledujúci pracovný deň podľa aktuálnych cien.

Zdieľať    
Ako nakupovať zlato

Vzhľadom na vývoj ceny zlata nenakupujeme investičné zlato do zásoby. Pre našich zákazníkov nakúpime investičné zlato za aktuálnu trhovú cenu.

 1. Tovar, o ktorý máte záujem si objednáte prostredníctvom e-mailového formulára „Záväznej objednávky“ umiestneného na týchto stránkach. Po vyplnení údajov: názov tovaru a objednávací kód tovaru, počet kusov, meno kupujúceho, poštová adresa, e-mail adresa, telefónne číslo, (prípadne IČO, DIČ, IČ DPH),  a e-mailový formulár odošlete. (Pri vybranom tovare stlačte ikonu kúpiť, potom sa premiestnite do objednávkového formulára "Vpravo hore" stlačením ikony. Vyplňte požadované údaje a formulár odošlite.)
   
 2. Na spätnú e-mailovú adresu Vám zašleme potvrdenie prijatia „Záväznej objednávky“ s priloženou faktúrou na úhradu garančnej zálohy (garančná záloha = 100% ceny platnej v čase vytvorenia objednávky). Po uhradení garančnej zálohy Vám zašleme oznámenie o jej prijatí na náš účet.
   
 3. Nákup objednaného tovaru vykonáme na druhý deň po prijatí garančnej zálohy na náš účet, pokiaľ nás nepožiadate o odklad nákupu. Pri požiadavke o odklad nákupu čakáme na Váš pokyn k nákupu. Pokyn na nákup nám môžete zaslať ktorýkoľvek pracovný deň prostredníctvom e-mailu, najneskoršie však 30 dní po prijatí garančnej zálohy. Vami vybraný tovar bude zakúpený na trhu za trhovú cenu aktuálnu v deň Vami zadaného pokynu (fixovaná cena). Aktuálny vývoj cien na trhu drahých kovov si môžete pozrieť na našej stránke alebo na stránke www.kitco.com. Rozdiel medzi uhradenou garančnou zálohou bude : - vrátený bankovým prevodom alebo - dofaktúrovaný na úhradu.
   
 4. K nákupnej cene budú pripočítané prepravné náklady, ktoré sa líšia podľa krajiny dodania. V cene prepravných nákladov je započítaná výška poistného za prepravovaný tovar ktorá je určená podľa finančnej hodnoty zakúpeného tovaru. Prepravné náklady Vám budú dofaktúrované v deň doručenia zakúpeného tovaru na našu adresu.
   
 5. Po uhradení dofaktúrovanej ceny zašleme Vám objednaný tovar na adresu uvedenú v „Záväznej objednávke“. V prípade dohodnutej správy majetku, uložíme Váš tovar v trezore komerčnej banky.

 


Pre všetky obchody platí:

Pre možnosť fixácie ceny musí byť pripísaná garančná záloha na náš účet.