Menu
Prihlásenie
  • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené. Prijaté objednávky budú vybavené v nasledujúci pracovný deň podľa aktuálnych cien.
  • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené. Prijaté objednávky budú vybavené v nasledujúci pracovný deň podľa aktuálnych cien.

Zdieľať    
Čo je zlato

Zlato je mäkký, ušľachtilý kov žltej farby, ktorý je oproti iným kovom veľmi odolný voči bežným chemickým vplyvom (hlavne voči vzduchu a vode - laicky povedané, zlato nehrdzavie...), rozpúšťa sa len v lúčavke kráľovskej (zmes koncentrovanej kyseliny dusičnej a chlorovodíkovej) a v roztokoch kyanidov. Vyznačuje sa vysokým leskom, tepelnou a elektrickou vodivosťou, ťažnosťou a kujnosťou. Pri prvom stretnutí so zlatom si ale určite všimnete, že je zlatý predmet vzhľadom k svojim rozmerom neobvykle ťažký. Charakteristickou vlastnosťou zlata je totiž vysoká hustota, 19x vyššia než voda, 2,5 x vyššia než železo či meď, skoro 2 x vyššia než striebro či olovo.

Vysoká hustota zlata má radu praktických dôsledkov. Pri ryžovaní napríklad klesá zlato na dno zlatokopeckej panvice, zatiaľ čo ľahké minerály sa odplavujú a pri krúživom pohybe vypadávajú z panvice von. Tiež ľahko odhalíme podvod, ak sa pokúsi nepoctivý obchodník nám podstrčiť pozlátenú mincu z obecného kovu. Poznáme totiž jej objem (z katalógu alebo s využitím Archimedova zákona), ľahko vypočítame jej hmotnosť a porovnáme s realitou. Existuje len niekoľko kovov ťažších než zlato, ktoré by sa dali zmiešať s meďou aby hmotnostne zodpovedali, všetky sú však ešte drahšie než zlato. A posledný príklad - vysoká hustota zlata umožní uložiť ohromné hodnoty do malého objemu. Odliatok zlata o rozmeroch bežnej škatuľky od cigariet by vážil cez 2 kilogramy!

Základné fyzikálne chemické vlastnosti zlata:

  • Chemická značka: Au (Aurum)
  • Protónové číslo: 79
  • Relatívna atómová hmotnosť: 196,96655
  • Hustota: 19 290 kg/m3
  • Teplota tavenia: 1 064 °C
  • Teplota varu: 2 856 °C

 

 Informácie o zlate nájdete na tejto stránke : http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlato